9.29.2018 ~ West v. Trojans at Minford - sportsnutphotos