9.29.2018 ~ Northwest 3 v. Northwest 4 at Minford - sportsnutphotos