~ SEMI-FINAL ~ GAME TWO Minford v. Northwest - sportsnutphotos