BJV/BV ~ Manchester at Clay ~ 12.10.2016 - sportsnutphotos