CHAMPIONSHIP GAME ~ Redskins v.s. Bulls 6.15.2014 - sportsnutphotos