Ashland BLAZE v. Shawnee MARKSMEN - Wooden Bat Tourney 4-5-14 - sportsnutphotos