Boys / Northwest @ Clay 5/15/2012 - sportsnutphotos