BV Symmes Valley at Clay 2.17.2017 - sportsnutphotos