BJV-BV ~ Green at Clay 1.30.2015 - sportsnutphotos