BV Clay at Symmes Valley 4.8.2015 - sportsnutphotos