Rough Riders v.s. Portsmouth 10.4.2014 - sportsnutphotos