PLAYOFFS 1st ROUND Portsmouth v.s. Northwest 10.25.2014 - sportsnutphotos