(BV) New Boston at Clay / Boys Baseball 4/3/2013 - sportsnutphotos