Portsmouth A @ Portsmouth C 5/9/2011 - sportsnutphotos