Clay @ Portsmouth 9-10 Girls Softball 5/20/2011 - sportsnutphotos